SMIDE & SVETS

Många tänker hammare och städ när de hör ordet smide. Vi arbetar med något som kallas verkstadssmide som innebär att vi tillverkar och reparerar saker i stål. Det kan vara galler, grindar, trappor, räcken, dörrar, stålstommar, skärmtak, broar, ja det mesta man kan tänka sig i stål.
Svetsarbeten utförs anpassat efter behov med de flesta svestmetoderna Magsvets(Migsvets), elsvets (pinnsvets), Tigsvets och gassvets.
I vissa fall krävs lödning, vi både hård och mjuklöder.