PRODUKTER & TJÄNSTER

  • SÄKERHETSGRINDAR

  • FÖNSTERGALLER

  • INBROTTSSKYDD

Tillverkningen av säkerhetsgrindar och fönstergaller sker enligt normen för inbrottsskyddande gallergrind. Normen sätts av SSF – Svenska Stöldskyddsföreningen.

Våra standardfönstergaller tillverkas i klass 3, vilket är samma galleryta som säkerhetsgrindarna.

För att leverera en bättre lösning som gör våra grindar avsevärt säkrare än vad normen kräver och som skiljer oss från våra konkurrenter monterar vi lås och slutbleck på ett eget helt unikt sätt.
Trots detta erbjuder vi konkurrenskraftiga priser.