KONTAKT

TELEFON
Verkstad: 08-773 38 80
Leif Johansson: 0707-60 37 07

E-POST
info@sakerhetssmide.se

POST
Box 54
138 21 Älta

BESÖK
Förrådsvägen 3-5
Älta industriområde

GIRO
Bg.: 5305-0597